Ваннаставно особље

 
 
 
   
 

ВЛАЈИЋ ВЕСНА

Директор школе

ИВАНА МИТРОВИЋ

Помоћник директора

ФИЛИПОВИЋ ВЕСНА

Психолог

АНЂЕЛКОВИЋ МАРИНА

Педагог

ТУРКОВИЋ - ШУША ВИОЛЕТА

Педагог

МИРЈАНА БУГАРСКИ

Психолог

ТАСИЋ НАДА

Секретар школе

ВЛАДАН РАЈИЋ

Руководилац рачуноводства

АЛЕКСАНДРОВИЋ МИРЈАНА

Финансијски радник

ДРАШКОВИЋ ЗОРИЦА

Административни радник

КРСМАНОВИЋ БОЈАН

Библиотекар

БЛАГОЈЕВИЋ КРИСТИНА

Библиотекар

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA