Упис у први разред за школску 2019/2020. годину

shkola1

Упис у први разред за школску 2019/2020. годину почиње 1. априла 2019. године и траје до 31. маја 2019. године.

У први разред се уписују сва деца рођена од 1.3.2012. до 29.2. 2013.године.


Приликом пријаве у циљу уписа детета у школу, родитељ подноси следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених за дете (који може бити старији од 6 месеци или оверену фотокопију)

2. Потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм у трајању најмање 4 сата у току 9 месеци – коју добија од предшколске установе коју је дете похађало

3. Доказ о лекарском прегледу детета

4. Доказ о пребивалишту детета

Заказивање тестирања врши се при упису детета у школу.