План рада радионице креативног писања за ниже разреде и за пети разред

План рада радионице креативног писања за школску 2015/16. годину

Нижи разреди и пети разред

Кристина Благојевић 

Време реализације

Програмски садржај

Носиоци активности

I септембар:

3  часа

 1. 1.      Пријављивање ученика и формирање групе.
 2. 2.      Планирање рада радионице, упознавање ученика са планом рада радионице и утврђивање распореда долазака на састанке.
 3. 3.      Процес писања: предуслови за писање; кораци у процесу писања, коментарисање написаног; важне напомене у вези са коментарима текстова

библиотекар

ученици

октобар:

4 часа

 1. 1.      Шта све чини причу: облик приповедања; место и време радње; радња; закључак; ликови.
 2. 2.      Вежбе – скица моје приче
 3. 3.      Место и време радње: вежбе, скица моје приче;
 4. 4.      Заплет и закључак; описивање догађаја из приче; писање закључка: скица моје приче: заплет и закључак

библиотекар

ученици

новембар:

4 часа

 1. 1.      Писање приче корак по корак: скицирање приче, како започети причу: КО, ГДЕ И КАДА – 2 часа
 2. 2.      Како писати различите врсте прича,
 3. 3.      Како писати реалистичку причу

библиотекар

ученици

децембар:

4 часа

 1. 1.      Како писати реалистичку причу
 2. 2.      Како писати историјску причу – 2 часа
 3. 3.      Како писати детективску причу – 2 часа

библиотекар

ученици

II јануар:

3 часа

 1. 1.      Како писати детективску причу
 2. 2.      Како писати авантуристичку причу – 2 часа

библиотекар

ученици

фебруар:

4часа

 1. 1.      Како писати фантастичну причу – 2 часа

библиотекар

ученици

март:

4 часа

 1. 1.      Како писати научно фантастичну причу – 2 часа
 2. 2.      Завршна верзија и илустрације – 2 часа

библиотекар

ученици

април:

4 часа

 1. 1.      Објављивање приче
 2. 2.      Како укоричити књигу
 3. 3.      Како направити корице
 4. 4.      Књижевни и издавачки центри

библиотекар

ученици

мај:

4 часа

 1. 1.      Припрема промоције радова ученика: одабирање текстова, редуковање, преправке – 2 часа
 2. 2.      Промоција радова ученика
 3. 3.      Простор за часове надокнаде

библиотекар

ученици

јун:

1 час

 1. 1.      Сумирање резултата рада учесника радионице креативног писања

библиотекар

ученици

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA