План рада радионице креативног писања за више разреде

План рада библиотечке секције за школску 2015/2016 годину

Кристина Благојевић

Време реализације и број часова

Програмски садржај

Носиоци активности

I септембар:

Преподневна смена

1.Пријављивање ученика и формирање групе.

2.Планирање рада секције, упознавање ученика са планом рада секције и утврђивање распореда долазака у библиотеку.

3. Обележавање Дана и Недеље писмености (8. септембар), прикупљање материјала, активности  (3 часа)

библиотекар

ученици

октобар:

Поподневна смена

1.Обележавање Дечје недеље – прва недеља у октобру (1 час)

2.Обележавање Дана и Месеца школских библиотека –прикупљање материјала, активности (2 часа) – последњи понедељак у октобру

3. Посета сајму књига -  организација ученика

библиотекар

ученици

наставници

наставник српског језика

новембар:

Преподневна смена

1.Организација књижевног поднева (2 часа)

2.Обележавање Дана детета и дечјих права – прикупљање материјала, активности (20. новембар) (2 часа)                

                                                                              

библиотекар

ученици

децембар:

Поподневна смена

1.Промоције нових  и добављених издања – 2 часа

2.Уређење просторија школске библиотеке – 2 часа.

библиотекар

ученици

II јануар:

Преподневна смена

1.Обележавање Дана Светог Саве – 2 часа

Библиотекар, ученици, наставници српског језика, учитељи

фебруар:

Поподневна смена

1.Обележавање Дана матерњег језика (21.фебруар); прикупљање материјала, активности – 1 час

3. Организација књижевне вечери – 1 час

библиотекар

ученици

наставници

март:

Преподневна смена

1.Посета позоришту – 1 час

2.Обележавање светског дана поезије (23. март); прикупљање материјала, активности – 3 часа

библиотекар

ученици

наставници српског језика

април:

Поподневна смена

1.Обележавање Међународног дана дечје књиге 2.април) – 2 час

2. Књижевно вече – 1 час.

3.Обележавање Светског дана књиге и ауторских права (23.април) – 1 час;

библиотекар

ученици

наставници

мај:

Преподневна смена

1.Посета библиотеци „Деспот Стефан Лазаревић“ – 1 час

2. Акција „Вратимо књигу на своје место“ – 2 часа

3. Моја библиотека, израда паноа – 1 час

библиотекар

ученици

наставници

јун:

Поподневна смена

1.Сумирање резултата рада секције младих библиотекара – 1 час

2.Уређење просторија школске библиотеке – 1 час

библиотекар

ученици

наставници

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA