Израда школског сајта

Школски сајт" је замишљен као сајт школе али и истовремено сајт ученика школе који могу и треба да активно узму учешће у изради сајта школе.

Ученици могу са од администратора сајта добију WEBKLJUČ, офлајн систем који ради без интернета на сваком рачунару.

У добијеној фасцикли се под  WSC uputstvo налазе  и савети и упутства за коришћење WEBKLJUČ-а.

User: admin Password: administrator

На овом систему који је функционално и визуелно идентичан са сајтом школе ученици могу да пишу сопствене садржаје.Замишљено је да ученици који се баве различитим ваннаставним активностима активно објављују своје текстове и слике о темама којима се баве.

Циљ је да се ученици вежбају у активном новинарству и да науче да представе себе, своје пројекте и своју околину на оптималан и модеран начин, баш онако како ће им то требату у будућности када ће им ова знања помоћи у пословном животу и раду.

Садржаје које пишу ученици могу да пошаљу администраторима школског сајта који могу ове чланке да увезу на систем на интернету и објаве у категорији коју сами одреде.

Већина садржаја као и комплетан дизајн се могу преностити преко УВОЗ/ИЗВОЗ са било ког система на неки други. Ово значи да се такође и садржаји који се неком допадну лако могу пребацити са сајта једне школе на сајт неке друге.

Уколико желите да учествујете у раду и изради сајта школе јавите се наставницима који су заджени за сајт ваше школе.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA