Кодекс понашања

Кодекс значи правило.
Правила служе да помогну људима да живе једноставније.
Ако их поштујемо и живот у школи биће нам лакши и пријатнији.
На овом месту могу се видети и преузети Правила понашања у установи, Измена и Измене и допуне правилника понашања у установи.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA