За осмаке

Честитамо !!! Око 90% наших осмака биће примљено у средње школе које су навели као прве на листама жеља. Резултате пријема у средње школе ученици могу погледати овде http://89.216.32.20:8000/login.aspx

 
У недељу 7.07.2013. у 10:00 у просторијама наше школе, ученици осмог разреда се код својих одељенских старешина могу информисати о томе у коју су средњу школу примљени.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA