Одељ. старешине

Одељенски старешина. Одељенски  старешина  је индивидуални стручни орган, који руководи радом у свом одељењу. Наглашена је његова улога у васпитном раду. Он је одговоран за спровођење плана и програма образовно васпитног рада и остваривање циљева и задатака васпитања ученика једног одељења.  Све своје функције одељенски старешина остварује координирајући рад и сарадњу свих учесника и чиниоца васпитно образовног рада у једном одељењу: ученика; одељенске заједнице; наставника; родитеља; стручних сарадника. У  односу на све наведене чиниоце, одељенски старешина програмира и поставља своје задатке у односу на ученика појединца, одељенску заједницу, на родитеље, стручне органе и на педагошку документацију. Одељенски старешина је веома значајна личност у животу ученика а посебно у разредној настави.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA