Директор

Орган руковођења школом је директор школе. Посао руковођења школом обавља директор. Он у школи обавља неколико функција, а пошто има улогу руководиоца школом, индивидуална одговорност је велика, иако многе одлуке доноси уз подршку Школског одбора. Посао директора је пре свега сложен јер је он индивидуални орган управљања школом и тиме је између њега и осталих запослених успостављена такозвана “хоризонтална веза“ или однос надређени и подређени, што некад доноси и проблеме. Директор руководи пословањем школе и поступа у складу са одлукама органа управљања школом. Директор је пре свега особа која у свим радним организацијама има велику улогу у начину рада и представља у крајњој линији и њену “личност“. Директор мора да: надзире рад наставника и стручних сарадника, предузима мере за унапређивање наставника, расписује конкурс за слободна места,присуствује седницама као члан и присуствује седницама као организатор.

Директорка наше школе је госпођа Весна Влајић Благојевић.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA