Стручни тимови школе

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

 1.      Весна Влајић
 2.      Јелена Миленковић
 3.      Марина Анђелковић
 4.      Ђурђица Стојановић
 5.      Мира Прешић
 6.      Наташа Јевтић
 7.      Валентина Станковић
 8.      Турковић Шуша Виолета – координатор
 9.      Тања Антонијевић, родитељ
 10.      Милош Обрадовић, ученик
 11.      Нина Недељковић, ученик
 12.      Весна Филиповић

Тим  за развојно планирање

 1.      Весна Влајић
 2.      Александра Вујић
 3.      Мирјана Спасојевић
 4.      Весна Филиповић
 5.      Тања Матић
 6.      Кристина Благојевић
 7.      Милена Мацура
 8.      Марина Ађелковић - координатор
 9.      Бојан Вићовац
 10.      Јелена Ракић
 11.      Ана Костић
 12.      Дијана Кењић
 13.      Никица Блажић, родитељ
 14.      Елена Ескић, ученик
 15.      

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

 1.      Јелена Миленковић
 2.      Оливера Цимбаљевић
 3.      Радославка Ивановић
 4.      Ана Костић
 5.      Славица Вишњић
 6.      Лариса Томовић
 7.      Цесарац Станојевић Биљана
 8.      Виолета Турковић Шуша
 9.      Ивана Митровић
 10.      Ђурђа Клеут
 11.       Гордана Станкић Марнику
 12.       Ђуро Поповић
 13.       Биљана Крупежевић
 14.       Марина Анђелковић - координатор
 15.       Весна Влајић
 16.       Весна Филиповић 
 17.       Мирјана Бугарски
 18.       Славица Спасић

Стручни тим за инклузивно образовање

 1.      Весна Влајић
 2.      Весна Филиповић - координатор
 3.      Бранко Новокмет
 4.      Оливера Марковић
 5.      Бојана Вукомановић
 6.     Марија Живковић
 7.     Мирјана Бугарски

Тим за промоцију школе (планирање јавних наступа и пропагандног материјала)

 1.      Наташа Костић
 2.      Радославка Ивановић
 3.     Милена Мацура - координатор
 4.      Љиљана Миловић
 5.      Лариса Томовић
 6.      Кристина Благојевић
 7.      Бојана Дабић

Тим за информатичке послове

 1.      Биљана Шестаковић
 2.      Александра Вујић - координатор
 3.      Биљана Цесарац Станојевић
 4.      Дијана Кењић
 5.      Мирна Јанковић
 6.      Анђелко Марјацић
 7.      Мирјана Спасојевић
 8.      Жарко Његовановић
 9.      Ивана Митровић

Тим за културну и јавну делатност школе

 1.      Славица Вишњић
 2.      Љиљана Миловић
 3.      Сандра Живков
 4.      Милена Мацура
 5.      Снежана Вуловић
 6.      Виолета Турковић Шуша - координатор
 7.      Ана Костић
 8.      Снежана Цветковић
 9.      Кристина Благојевић

Тим за организацију прослава

 1.      Ивана Митровић - координатор
 2.      Миљан Нововић
 3.      Ђуро Поповић
 4.      Бранко Новокмет
 5.      Виолета Турковић Шуша

Тим за планирање екскурзија

 1.      Саша Гајић
 2.      Андреја Петровић
 3.      Горица Јовановић Бељаковић - координатор
 4.      Милијана Рајић

Тим за организацију спортских активности

 1.      Мира Марковић - координатор
 2.      Славица Радовић
 3.      Валентина Станковић
 4.      Миљан Нововић
 5.      Катарина Протић
 6.      Ђуро Поповић

Тим за развој школског програма

 1. Бојана Вукомановић

 2. Гордана Станкић Марнику

 3. Радосавка Ивановић

 4. Ана Костић

 5. Гордана Павловић Митић

 6. Саша Гајић

 7. Снежана Милојкић

 8. Тијана Волф

 9. Јасмина Милојевић

 10. Биљана Цесарац Станојевић

 11. Милица Степановић

 12. Бојана Дабић

 13. Катарина Протић

 14. Марија Живковић

 15. Мирна Јанковић

 16. Весна Филиповић - координатор

Тим за појачан васпитни рад са децом

 1. Марина Анђелковић
 2. Виолета Турковић Шуша
 3.  Оливера Марковић - координатор
 4.  Тања Матић
 5. Јована Станковић
 6. Снежана Стојановић   

Тим за сајт школе

 1.      Станислава Благојевић - координатор
 2.      Марија Зековић
 3. Бојана Дабић
 4. Жарко Његовановић
 5. Анђелко Маријацић

Тим за професоиналну орјентацију

 1.      Наташа Костић
 2.      Милијана Рајић
 3.      Дијана Кењић
 4.      Мира Прешић
 5.      Виолета Турковић Шуша
 6.      Весна Филиповић - координатор

Тим за подршку напредним ученицима

 1.     Милена Мацура
 2.       Дијана Кењић - координатор
 3.       Ђурђица Стојановић
 4.       Наташа Костић
 5.       Саша Гајић
 6.       Биљана Шестовић
 7.       Снежана Милојкић
 8.       Мирослава Ескић
 9.       Бранко Новокмет
 10.        Славица Вишњић
 11.        Мирјана Марковић
 12.        Аријана Трајковић
 13.        Маја Станковић
 14.        Жаклина Симић
 15.        Јелена Ракић
 16.        Јованка Совић
 17.        Виолета Турковић Шуша
 18.        Марина Анђелковић
 19.        Весна Филиповић

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA