Радионица креативног писања

Радоница креативног писања (драме)

Радионица креативног писања заснива се на састављању уметничко – књижевних текстова односно на њиховом писању. Ученици су сами уз помоћ наставника српског језика и школског библиотекара аутори текстова, понајпре драмских обзиром да овај књижевни род омогућава тимски рад.

Коначни текстови ће бити употребљени за различите школске активности и ангажовања: прослава школске славе, прослава дана школе, Дечија недеља и остало; али и као својеврстан вид забаве како за ученике тако и за наставнике.

Радионица је намењена ученицима шестог и седмог разреда који воле да књижевност читају, пишу, изводе на сцени и о њој разговарају.

Овако развијамо љубав, сколоност, интересовање за писану реч а изнад свега креативни и стваралачки дар талентованих ученика.

      

Радионица креативног писања ће се одржавати два пута недељно (почетак и крај радне недеље) обзиром да овакав вид рада захтева континуирано ангажовање и ученика и наставника и школског библиотекара.

Право учешћа у радоници имају сви ученици који то желе и који су сасвим сигурни да ће својом креативношћу и својим талентом стварати нешто ново и препознатљиво и за школу и за себе.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA