План рада секције младих библиотекара

План рада библиотечке секције за школску 2013/14. годину

Кристина Благојевић

Време реализације и број часова

Програмски садржај

Носиоци активности

септембар:

1.Пријављивање ученика и формирање групе.

2.Планирање рада секције, упознавање ученика са планом рада секције и утврђивање распореда долазака у библиотеку.

3. Обележавање Дана и Недеље писмености – прикупљање материјала, активности

библиотекар

ученици

октобар:

  

1.Обележавање Дана и Месеца школских библиотека –прикупљање материјала, активности

2. Обележавање Дечје недеље

библиотекар

ученици

наставници

новембар:

1.Обележавање Дана детета и дечјих права – прикупљање материјала, активности                                                                                                  

библиотекар

ученици

децембар:

1. Промоције нових издања.

библиотекар

ученици

наставници

јануар:

1.Обележавање Дана Светог Саве

фебруар:

1.Обележавање Дана матерњег језика(21.фебруар); прикупљање материјала, активности,

2.Обележавање Дана заљубљених(14.фебруар); прикупљање материјала, активности

библиотекар

ученици

наставници

март:

1.Обележавање светског дана поезије (23.март); прикупљање материјала, активности

библиотекар

ученици

наставници

април:

1.Обележавање Међународног дана дечје књиге (2.април) и Недеље дечје књиге кроз акцију „Читај ми...“ 2 - 5.априла (термин одржавања флексибилан, због прославе Дана школе)

2. Обележавање Дана школе (4. април)

3.Обележавање Светског дана књиге и ауторских права(23.април); активности

библиотекар

ученици

наставници

мај:

Посета библиотеци „Деспот Стефан Лазаревић“

библиотекар

ученици

наставници

јун:

1. Сумирање резултата рада секције младих библиотекара

библиотекар

ученици

наставници

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA