Обавештења о упису првака

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Упис у први разред за школску 2014/2015. годину почиње 1. априла 2014. године и траје до 30. маја 2014.

У први разред се уписују сва деца рођена од 1.3.2007. до 28.2. 2008.године. Приликом пријаве у циљу уписа детета у школу, родитељ подноси следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених за дете

(који може бити старији од 6 месеци или оверену);

2. Потврду да је дете похађало обавезни

припремни предшколски програм у трајању најмање

4 сата у току 9 месеци – коју добија од предшколске

установе коју је дете похађало;

3. Доказ о здравственом прегледу детета;

4. Доказ о пребивалишту детета.

Ученици издвојених одељења у Дубони, Рајковцу и Шепшину ће се уписивати у издвојеним одељењима.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA