BANERLEVO BANERyoutubecrveni BANERfacebook BANERtviterzeleni

ШKOЛA

mircic
grovana
vreme znanja

Цртање, сликање, вајање

Стручни активи

Стручни активи. Стручни актив је најодговорнији и најзначајнији стручни орган у школи у решавању битних питања наставе, ваннаставних активности а посебно у модернизацији наставног рада у циљу подизања квалитета ВО рада. Стручне активе сачињавају наставници истог стручног профила или сродних наставних предмета. Током године рад стр. актива ће се одвијати кроз тимски рад, у седницама и индивидуално и то у сарадњи са педагошко-психолошком службом, управом школе и другим активима кроз посете огледним часовима, семинарима и кроз индивидуално усавршавање. Стручни активи треба да разраде садржаје из : организационих послова, стручног  рада актива, стручног усавршавања, праћења и вредновања  документације у раду.

Савет родитеља

Савет родитеља представља саветодавни орган установе у који се бира по један представник родитеља ученика сваког одељења на првом родитељском састанку. Састанак сазива одељењски старешина на почетку школске године.

Савет родитеља има надлежности у решавању свих битних питања из живота и рада школе, и својим радом представља најважнију спону родитеља и школе.

На овом месту може се видети и преузети Пословник о раду Савета родитеља.

Свети Сава 2016

Читалачка значка

 citalacka znacka 2013 bedz

Читалачка значка

Општинско такмичење "Читалачка значка" одржаће се 8. априла 2015. године у библиотеци "Деспот Стефан Лазаревић" са почектом у 10:00 часова. Неопходно је да се ученици који су се пласирали на општинско такмичење јаве у школску библиотеку где ће преузети своје дневнике потребне за даље учешће и где ће добити следећи наслов за читање и сва неопходна обавештења.


Честитамо и срећно!

 

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31